Hinnasto taloyhtiöille 2020

 

Asiakasyhtiön ja isännöintitoimiston välinen sopimus sisältää isännöinnin tehtävät solmitun sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen ulkopuoliset tehtävät veloitetaan tuntityönä.

Asiakirjojen hinnat ovat nähtävillä tässä hinnastossa.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero,jos ei ole erikseen mainittu.

Postituskulut Postin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Pankkikulut pankin veloituksen mukaisesti.


Sähköiset tiedotteet, vastikemaksuaineiston muodostus                                          0,90 € / kpl

 


Sopimuksen ulkopuoliset tehtävät                                                                             55,00 € / h


Kokouspalkkio( laskutus täysinä tunteina)                                                               65,00 € /h


-arkisin klo 17 jälkeen, korotus 25 %


-lauantaisin ja pyhäpäivisin, korotus 50 %


Isännöitsijäntodistus liitteineen                                                                                115,00 €


(tilinpäätös (viimeisin), yhtiöjärjestys, energiatodistus, korjaustarveselvitys)                                  


-ilman liitteitä                                                                                                               80,00 €


Lainaosuuslaskelma                                                                                                 50,00 €


Yhtiökokousaineisto                                                                                                8,00 €/ osakas


(sis.kutsu ja aineisto)


Erikseen tilatut kopiot todistuksista ja asiakirjoista                                           15,00 € / kpl


(pöytäkirjat, osakasluettelot, yhtiöjärj., rek.otteet, todistukset yms.)


Sidottu tasekirja                                                                                                      30,00 €


Erikseen tehtävä käyttökorvauslaskutus, sis.alv 24 %                                        30,00 € / kerta

(tasauslaskutukset)


Kilometrikorvaus                                                                                                      0,43 € / km


(yli 10 km / suunta matkoista)


Yhtiöjärjestysmuutoksen laatiminen                                                                        350,00 € / kpl


Kiinnitysten haku                                                                                                      150,00 € / kpl


Rasitustodistuksen haku                                                                                           30,00 €/ kpl


Haastehakemus                                                                                                         250,00 € /kpl


Haltuunottomenettely                                                                                              


(-toimiin liittyvät maksut veloitetaan taloyhtiöltä, mutta peritään takaisin vastikevelalliselta)


 


Pelastussuunnitelman laadinta                                                                                  350 €


-päivitys tuntityönä


Kulutusseuranta /mittari                                                                                          5 € /kk


( lämpö, vesi, sähkö)


Kiinteistöstrategian laadinta                                                                                    250 €


Asiakirjojen arkistointi                                                                                             30,00 € / vuosi


Osakkeenomistajan muutostyöstä aiheutuneet kustannukset


(veloitetaan osakkaalta)


Muutostyön valmistelu                                                                                              70 € / hanke


-osakkaan avustaminen ilmoituksen teossa


-muutostyöesityksen valmistelu hallitukselle


Viranomaislupien hakeminen                                                                                   50 € / hanke


Hallituksen kokous                                                                                                    kokouspalkkio


Muutostyön valvonta –ja tarkastuskäynnit                                                             70 € / käynti


-huoneisto- ja viranomaiskatselmukset


Asiakirjojen dokumentointi ja arkistointi                                                                20 € / muutostyö


 Pienurakkasopimuksen laatiminen                                                                          200 €/ kpl


Korjaushankkeiden projektinhoitopalkkiot


-urakkasumma alle 15 000 €                                                                                    250 €/ hanke


-urakkasumma 15 000-99999,00 €                                                                           2,5%


-urakkasumma 100 000 >                                                                                         3 %


Yli 15 000 € urakoiden palkkioon sisältyy ilmoitusmenettely verottajalle.


Palkkio lasketaan urakan kokonaissummasta lisätöineen lukuun ottamatta välillisiä kustannuksia


(suunnittelu- ja yleiskulut). Hinta sisältää kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron.


Kaikki maksumuistutukset ja perintäkulut                                                              67€ / kerta

 

( peritään velalliselta)

 Hinnantarkistus tehdään vuoden alussa yleisen hintatasokehityksen mukaisesti.

Karhulan Talopalvelu Oy