Karhulan Talopalvelun tavoite on selvä: tuoda laatu ja ammattiylpeys takaisin isännöintiin.

Isännöintitoimisto Karhulan Talopalvelu on  v. 2014 perustettu, Kotkan Karhulasta käsin toimiva enimmäkseen pientaloihin keskittyvä isännöintiyritys, jonka yrittäjänä toimii kotkalainen Leena Naski ( isännöitsijä IAT). Olen toiminut pientalon hallituksen puheenjohtajana lähes 20 vuotta ja sain  huonoja kokemuksia ammatti-isännöinnin työtavoista. Tiedostan erittäin hyvin pientalojen ongelmat ja osaan  myös ratkaista ne. Halusin tehdä asiat paremmin - niinpä  päädyin tekemään ne itse ja hakeuduin myös isännöinti – ja yrittäjäkoulutukseen . Väitteitä alan monimutkaistumisesta haluan jarrutella.Isännöinti ei ole vieläkään mitään rakettitiedettä ja alalla ei ole mitään sellaista mitä kyvykäs henkilö ei pystyisi omaksumaan. Isännöitsijä ei pysty kaikkea tekemään yksin ,mutta pystyy hyvin hallitsemaan sitä yhteistyökumppaneiden verkostoa, jolla palvelu tuotetaan ja näiden ei tarvitse olla saman yrityksen työntekijöitä.

Toimintamallini on "yhden naisen show", - teen työni tehokkaasti ja yhteistyöverkostoa hyödyntäen. Toimistoni sijaitsee Karhulan Alahovintie 11:ssa,isännöimässäni kiinteistössä. Aukioloaika on klo 10- 15 tai sopimuksen mukaan. Muulloin olen useimmiten tapaamassa asiakkaita taloyhtiöissä, kokoustamassa tai hoitelemassa taloyhtiöiden asioita.

Talopalvelun toiminta-alue on erityisesti Kotkan liitosalueet ja lähiympäristöt n. 30 kilometrin säteellä Kotkasta. Asiakasyhtiöiden läheinen sijainti on hyvän palvelun osatekijä. Vähemmän matkustamista tarkoittaa enemmän ja parempaa palvelua!

Karhulan Talopalvelu  keskittyy olennaiseen.

Isännöinti oli ennen aikaan hyvää, koska oli paljon osakasisännöitsijöitä, jotka asuivat isännöimässään talossa. Kukapa nyt omaa taloaan haluaa hoitaa huonosti! Osakasisännöitsijät ovat vähentyneet ja tilalle ovat tulleet isot isännöintiorganisaatiot, joissa työtä tekevillä rengeillä ei ole juuri muita kannusteita kuin oma työmoraalinsa. Se on heikentynyt työtahdin käydessä kiireisemmäksi. Isännöitäviä kohteita on liikaa eikä isännöitsijän  palkkaus jousta työn laadun tai taloyhtiöiden menestyksen mukaan. Tämä on johtanut minimipanokseen ja -suorittamiseen.Isännöitsijäraukat uupuvat työtaakkansa alle ja siitä on seurannut, että palvelu on parhaimmillaankin halutonta ja pahimmillaan erittäin välinpitämätöntä. Tähän haluan tehdä muutoksen. Haluan isännöidä asiakaskohteitani kuin asuisin niissä itse. Yrittäjänä olen sitoutunut tähän, koska  tulos näkyy heti omassa henkilökohtaisessa taloudessani. Jotta asiakkaani pysyvät tyytyväisinä, päivitän jatkuvasti osaamistani ja tutkin asioita taloyhtiöiden edun mukaisesti. Samasta syystä kuin osakasisännöitsijöillä ennen, minulla ei ole varaa hoitaa talojani huonosti.

Terävä hallitus vaatii isännöitsijältä ammattimaisempaa otetta.Tiedostavalle asiakkaalle ei voi mättää  kakkoslaatua isännöitsijän oman aikataulun mukaan,niin kuin on alalla tapana.Moni isännöitsijä on tottunut siihen että asiat saa hoitaa omaan tahtiinsa ja tahtonsa mukaan. Isännöitsijähän on kuitenkin hallituksen palkattu juoksupoika ja sopimuksen hinta on monesti ylihinnoiteltu verrattuna palvelun laatuun . Asiantunteva hallitus saa nopeasti isännöintitoimistoissa hankalan hallituksen maineen,vaikka vaatisi vain minimissään isännöintisopimukseen perustuvia töitä.

Palvelutuotannossa hyvää, halpaa ja nopeaa ei voi saada samalla kertaa. Yritykseni tarjoaa hyvää ja ripeää isännöintiä. Sitä ei voi tehdä, jos hinnoittelee palvelunsa liian halvaksi ja kompensoi tätä ottamalla kontolleen liikaa asiakkaita. Uskon, että monissa taloyhtiöissä on nähty mihin hintakriteerillä kilpailuttaminen johtaa ja ollaan valmiita sekä vaatimaan laatua että maksamaan siitä. Hyvä isännöitsijä voi omalla osaamisellaan tuottaa taloyhtiölle merkittäviä säästöjä mm. energiakuluissa. Vastaavasti huono, mutta halpa tekee vahinkoa paljon enemmän kuin säästää. 

Hyvin toimivaa palvelua pystyy tuottamaan kohtuuhintaan, mutta osakkaiden on myös avattava lompakkoaan ja kun hallinto ostetaan ulkopuolelta, sillä on hintansa. Ilmaiseksi ei kukaan tee töitä, eikä edes satasella tai parilla.Osakkaiden tulee ymmärtää, että  hallintotyöt ovat samat  riippumatta neliöistä joten palvelun hinta neliömetriä kohti on väistämättä suurempi pienessä talossa. Tätä kannattaa myös miettiä, mikäli on ostamassa asuntoa pienestä yhtiöstä. Yhteisten asioiden hoidossa naapurisopu on entistä tärkeämpi ja talkoohenkeä on löydyttävä, mikäli halutaan asua halvalla.

Uskon, että isännöinnissä on paljon parannettavaa. Ovatko sinun taloyhtiösi asiat kunnossa? Jos ei, ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä mitä asioille voitaisiin tehdä.